ภารกิจของเรา

ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารที่สูงที่สุด 

เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงได้ในปริมาณมากโดยไม่เหลือของเสีย

และสามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อทั่วโลกได้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด

โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด

Image by Nicola Nuttall
Image by Daniel Öberg
Image by Brooke Lark
Image by Scott Graham
Image by Giorgio Trovato
Image by Glenn Carstens-Peters
FDA-sign.png

โรงงานและระบบการผลิตของเราได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำหน้าที่สอดส่องดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา อาหาร

และสาธารณสุข ของประเทศสหรัฐอเมริกา

 
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter

copyright © 2020 Protanica Co. Ltd. All rights reserved.